เครื่องกรองน้ำ อุปกรณ์ที่ช่วยกำจัดสารปนเปื้อน

เครื่องกรองน้ำ อุปกรณ์ที่ช่วยกำจัดสารปนเปื้อน

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์)

เครื่องกรองน้ำ อุปกรณ์ที่ช่วยกำจัดสารปนเปื้อนน้ำ คือสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิต แต่น้ำที่เราดื่มในแต่ละวัน อาจมีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนอยู่มากที่อันตรายต่อสุขภาพของเรา เครื่องกรองน้ำ จึงเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่จำเป็น เพื่อกรองสารเจือปนต่าง ๆ ออกไป

ในชีวิตประจำของเรา น้ำ คือสิ่งที่เราต้องดื่มทุกวันเพื่อดำรงชีวิต การทำงานทุกระบบในร่างกายจะต้องอาศัยปริมาณ น้ำ อย่างเพียงพอในการ รักษาสภาวะสมดุล เพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกายของเราจะต้องสูญเสีย น้ำ จากทาง ปัสสาวะ เหงื่อ ลมหายใจ และอุจจาระ ในแต่ละวันเราต้องดื่ม น้ำ วันละ 8-10 แก้ว เพื่อทดแทนสิ่งที่เราต้องสูญเสียไป

การดื่ม น้ำ ในทุก ๆ วัน น้ำ ได้เข้าไปสู่ร่างกายแล้ว
แต่อย่าลืมว่าน้ำที่เราใช้ดื่มนั้นไม่ได้สะอาด 100%  ยิ่งเป็นน้ำจากก๊อกแล้ว ยิ่งมีสารปนเปื้อนอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้ง โลหะหนัก ฟลูออไรด์ และสารอื่น ๆ ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรา หลายพื้นที่ยังต้องเผชิญปัญหาน้ำประปาเค็ม จากภัยแล้ว และน้ำทะเลหนุนสูง ดังนั้น เครื่องกรองน้ำ จึงเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยกำจัด สารปนเปื้อน ที่เรามองไม่เห็นได้ เพราะการที่เราเห็นว่า น้ำ นั้นดูใสสะอาด ไม่มีกลิ่น และไม่มีสีจะถือว่า น้ำ นั้นเหมาะที่จะดื่มไม่ได้ ซึ่งเมื่อเราดื่มไปแล้วอาจจะส่งผลให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ ตามมาได้ ถ้าหากเราดื่มน้ำที่ไม่สะอาดจะทำให้ ไต ของเราทำงานหนักขึ้น

 

ไต เป็นอวัยวะสำคัญส่วนหนึ่งของระบบทางเดินปัสสาวะ และร่างกายของเรา เปรียบเสมือนเครื่องกรองชนิดพิเศษ มีความจำเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิต เพราะการดื่มน้ำจะส่งผลโดยตรงต่อร่างกาย โดยเฉพาะ ไต ทำหน้าที่กลั่นกรองน้ำ เกลือแร่ และสารเคมีส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการ พร้อมกับทำการคัดหลั่งของเสียออกจากร่างกาย หากเรารับน้ำที่ไม่สะอาดเข้าสู่ร่างกาย ไต จะทำหน้าที่ในการกรองหนักขึ้น โดยสารที่เราจะรับเข้าสู่ร่างกายที่มองไม่เห็น อย่างเช่น สารตะกั่ว คอปเปอร์ออกไซด์ (สนิมคอปเปอร์) 

การทำหน้าที่ของไต
1. การกรอง ( Filtration ) กรองน้ำ และสารออกมาจาก พลาสมา (Plasma) 
2. การดูดกลับ ( Reabsorption ) โดยเลือกเก็บสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายกลับคืนเข้าสู่กระแสเลือด
3. การขับถ่าย ( Secretion ) โดยการขับสารบางอย่างออกจากกระแสเลือดเพิ่มเติมจากการกรอง

ดังนั้น เมื่อ ไต เราทำงานหนักขึ้น เราจึงจำเป็นต้องใช้ตัวช่วยให้  ไต เราทำงานน้อยลง โดย
เครื่องกรองน้ำ  เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกำจัดสารที่ ปนเปื้อนต่าง ๆ ดังเช่น เชื้อโรค แบคทีเรีย หินปูน และ สารเคมี ต่าง ๆ ที่ปนมากับน้ำออกไป โดย เครื่องกรองน้ำ  จะแยกสารที่ ปนเปื้อน ออกเป็นชั้น แล้วแต่คุณสมบัติของ เครื่องกรองน้ำ แต่ละประเภท

ประเภทของเครื่องกรองน้ำ

1. เครื่องกรองน้ำระบบ RO ( Reverse Osmosis )
เครื่องกรองน้ำแบบ RO เป็นระบบกรองน้ำที่กรองน้ำได้สะอาดที่สุด มีขั้นตอนการกรองน้ำถึง 5-6 ขั้นตอน ไม่ใช้สารเคมีหรือไฟฟ้า และสามารถกรองน้ำได้ 99.9 เปอร์เซ็นต์ ปราศจากสิ่งเจือปน แต่เนื่องจากเป็นเครื่องกรองน้ำความละเอียดสูง จึงกรอง แร่ธาตุ ต่าง ๆ ทั้งที่จำเป็นออกไปด้วย เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องการใช้น้ำที่มี เกลือแร่ หรือ น้ำกระด้าง

2. เครื่องกรองน้ำระบบ UV (Ultra Violet)
เครื่องกรองน้ำระบบ UV (Ultra Violet) คือผ่านการกรองน้ำมาก่อนแล้ว  1 ขั้นตอน และใช้แสง UV ฉายไปในน้ำที่กรองเพื่อ ฆ่าเชื้อโรค อีกชั้นหนึ่ง แต่ยังคงเหลือแร่ธาตุที่จำเป็นไว้ให้กับเรา นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องกรองน้ำที่สามารถซื้อไส้กรองเปลี่ยนเองได้ง่าย

3. เครื่องกรองน้ำระบบ UF (Ultra Filtration)
เครื่องกรองน้ำระบบ UF (Ultra Filtration) เป็นเครื่องกรองน้ำที่ได้พัฒนามาจากเครื่องกรองน้ำระบบ UV (Ultra Violet) มีระบบการกรองน้ำมากถึง 4-5 ขั้นตอน  นิยมใช้เครื่องกรองน้ำใน UF (Ultra Filtration)  ในครัวเรือน

วิธีการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ

1. สภาพของน้ำดิบที่ใช้อยู่
ถ้าเกิดที่บ้านใช้เป็น น้ำประปา หรือน้ำบาดาล หากเป็นน้ำประปาทั่วไป ควรใช้แบบ เครื่องกรองน้ำระบบ RO ( Reverse Osmosis ) หรือ เครื่องกรองน้ำระบบ UF (Ultra Filtration) เพราะออกแบบไส้กรองกรองต่าง ๆ มาสำหรับใช้กับน้ำประปาโดยตรง หากเป็น น้ำประปา หมู่บ้าน หรือน้ำบาดาล น้ำบ่อผสมกัน ซึ่งจะมีสารปนเปื้อนมากกว่า ดังนั้นแล้วถ้าจะให้ปลอดภัยควรเป็นเครื่องกรองน้ำระบบ RO

2. คุณภาพของเครื่องที่ใช้ร่วมกับระบบการกรอง
เครื่องกรองน้ำควรผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นการรับรองในเรื่องของการผลิตทั้งกระบวนการของผลิตภัณฑ์
ในการเลือกควรดูว่าถังน้ำร้อน หรือน้ำเย็น เป็นสเตนเลส หรือไม่ หรือมีการใช้ตะกั่วเป็นการเชื่อมรอยต่อหรือไม่ หากมีสารตะกั่วอยู่ถังน้ำ เราจะได้รับสารตะกั่วสะสมอยู่ในร่างกาย แล้วทำให้การพัฒนาการทางสมองต่าง ๆ ช้าตามไปด้วย โดยเฉาะเด็กที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต

3. รูปทรงต่างที่เหมาะสม
ในปัจจุบันมีการออกแบบใหม่อยู่เรื่อย ๆ ในรูปแบบ ทรง ขนาดเล็ก-ใหญ่ และความสวยงาม เพื่อให้เหมาะกับสภาพการใช้งานในบ้าน และตามสถานที่ต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องกรองน้ำ ก็เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถช่วยกำจัดสารที่ปนเปื้อนใน น้ำดื่ม ที่เราต้องทานทุกวัน การเลือกสรรเครื่องกรองน้ำ ที่ดีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้


 

บทความเพิ่มเติม
หลักหน้ารู้ก่อนเลือกซื้อ เครื่องกรองน้ำ
เครื่องกรองน้ำ น้ำไม่ไหลหรือน้ำไหลน้อยเกิดจากอะไร
เรื่องน่ารู้ก่อนเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ
 


บทความที่น่าสนใจ

เครื่องกรองน้ำ กรองสารพิษผลิตน้ำด่างต้านมะเร็ง

รู้ไว้ เลือก เครื่องกรองน้ำ แบบไหน ให้เหมาะกับการใช้งาน