ดื่ม น้ำสะอาด ด้วย เครื่องกรองน้ำ เพื่อสุขภาพที่ดี ของคุณ

ดื่ม น้ำสะอาด ด้วย เครื่องกรองน้ำ เพื่อสุขภาพที่ดี ของคุณ

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์)

ดื่ม น้ำสะอาด ด้วย เครื่องกรองน้ำ เพื่อสุขภาพที่ดี ของคุณใน 1 วัน เรา ดื่มน้ำ อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว แต่ในบางครั้ง เราก็ไม่ได้สังเกตว่าน้ำที่เราดื่มนั้น สะอาดหรือไม่ หากเราอยาก ดื่มน้ำสะอาด ต้องมี เครื่องกรองน้ำ เพื่อสุขภาพ ที่ดีของคุณ และครอบครัว

ในหนึ่งปี เราจะต้องดื่ม น้ำ มากถึงหนึ่งตัน หรืออาจมากว่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะมาก ๆ และการ ดื่มน้ำ ที่ไม่สะอาด จะทำให้สิ่งสกปรก หรือเชื้อโรคต่าง ๆ เข้าไปสะสมในร่างกายของเราได้  ส่งผลให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ ตามมา 

น้ำเปล่า เป็นปัจจัย ที่เราไม่สามารถขาดไปได้ และหลายคนอาจจะมองว่า น้ำเปล่า เป็น น้ำที่สะอาด แต่เราไม่เลยว่าจริง ๆ แล้ว น้ำเปล่า ไม่ได้สะอาดเสมอไป หากเราจะดื่มน้ำ ทางที่ดี เราควร กรองน้ำ เพื่อให้ได้น้ำดื่มที่สะอาด

น้ำ ที่เราใช้ ดื่ม นั้นไม่ได้สะอาด 100% อย่างแน่นอน ยิ่งเป็น น้ำ ที่มาจากก๊อก ยิ่งมีสารปนเปื้อนอยู่ ทั้งโลหะหนัก ฟลูออไรด์ และสารอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้น เครื่องกรองน้ำ จึงถูกผลิตมา เพื่อเป็นอุปกรณ์ ที่จะช่วยในการ ขจัดสารปนเปื้อน ที่มากับ น้ำดื่ม

เครื่องกรองน้ำ คืออะไร

เครื่องกรองน้ำ เป็นอุปกรณ์ ช่วยในการขจัดสารปนเปื้อน เชื้อโรค แบคทีเรีย หิน ปูน และสารเคมีต่าง ๆ ที่ปนมากับ น้ำ ที่เราดื่มกัน โดยสารปนเปื้อนจะถูกแยกออกเป็นขั้น ๆ ตามชนิดของไส้กรอง โดยทั่วไปแล้ว    มีประมาณ 4-6 ขั้นตอน ก่อนที่จะได้ น้ำบริสุทธิ์ และปราศจากสารปนเปื้อน ให้เราได้บริโภคกัน


ประเภทของ เครื่องกรองน้ำ

1. เครื่องกรองน้ำระบบ RO ( REVERSE OSMOSIS )

เครื่องกรองน้ำแบบ RO คือ การกรองน้ำ โดยใช้เยื่อ กรองน้ำ แบบพิเศษที่มีความละเอียดมาก ๆ ถึง 0.0001 ไมครอน เป็น เครื่องกรอง ที่สามารถใช้กรองน้ำประปาเค็มได้ แต่เนื่องจากเป็นเครื่องกรองน้ำความละเอียดสูง จึงกรองแร่ธาตุต่าง ๆ ทั้งที่จำเป็น และไม่จำเป็นต่อร่างกายออกไปเหมือนกัน เพื่อให้ได้น้ำที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุด มีขั้นตอนการกรองน้ำถึง 5-6 ขั้นตอน

2. เครื่องกรองน้ำระบบ UV ( Ultra Violet )

เครื่องกรองน้ำ ระบบ UV โดยระบบนี้เหมาะสม สำหรับการใช้งานมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะสามารถกรองสิ่งสกปรก และ เชื้อโรค ได้ตามมาตรฐานด้วยหลอดไฟ UV แต่ก็ยังคงเหลือ แร่ธาตุ ที่จำเป็น ให้กับเรา  นอกจากนี้ ยังเป็น เครื่องกรองน้ำ ที่สามารถซื้อไส้กรองเปลี่ยนเองได้ง่ายอีกด้วย


3. เครื่องกรองน้ำระบบ UF ( Ultra Filtration )

เครื่องกรองน้ำ ระบบ อัลตราฟิลเทรชั่น ( ULTRA FILTRATION ) เป็นระบบการ กรอง ที่ให้น้ำไหลผ่านเส้นใยสังเคราะห์ โดยที่เส้นใยสังเคราะห์นี้ จะขดเป็นวงอยู่ในกระบอกไส้กรองจำนวนหลายพันเส้น มีรูพรุนอยู่รอบ ๆ เส้นใย โดยขนาดของรูพรุนประมาณ 0.01-2 ไมครอน ซึ่งมีความละเอียดค่อนข้างสูง

เครื่องกรองน้ำ ระบบ UF สามารถแยกสาร หรือเพิ่มความเข้มข้น และสามารถดักจับ และ ยังสามารถแยก สิ่งสกปรก ตะกอน ในน้ำได้มาก และ เชื้อแบคทีเรีย ที่ปะปนมากับ น้ำดื่ม ได้ดี และยังคงหลงเหลือ แร่ธาตุ ที่มี ประโยชน์ ต่อ ร่างกาย ไว้อีกด้วย

โดย เครื่องกรองน้ำ ระบบ UF มีระบบการ กรองน้ำ อยู่ด้วยกัน 4-5 ขั้นตอน ซึ่งได้พัฒนามาจาก เครื่องกรองน้ำ ระบบ UV แต่สำหรับบางเครื่อง ก็ไม่มีการกรองน้ำแบบ ระบบ UV มาให้ แต่จะเพิ่มไส้กรองที่เรียกว่า โพรเทคแบคทีเรีย มาให้แทน ซึ่งง่ายต่อการเปลี่ยนถ่าย ไส้กรอง และ ประหยัดในเรื่องของกา รดูแล รักษา กว่าระบบ RO และ UV

หลักการเลือก เครื่องกรองน้ำ
เครื่องกรอง แต่ละรุ่น ถึงแม้ว่าจะมีการ กรองน้ำ ให้สะอาดได้เหมือนกัน แต่หลักการทำงาน และประสิทธิภาพ จะแตกต่างกันออกไป โดยการเลือก เครื่องกรองน้ำ สามารถพิจารณาตามหลัก ดังนี้

1. สภาพของน้ำดิบที่จะนำมากรอง
น้ำดื่ม ในแต่ละพื้นที่มีความต่างกัน หากเป็นเขตตัวเมืองอาจจะใช้ เครื่องกรองน้ำ ชนิดใดก็ได้ แต่ถ้าเป็น น้ำประปา ในต่างจังหวัด ซึ่งจะมีการ ปนเปื้อน มากกว่า หากต้องการดื่มน้ำ ที่ปลอดภัย ควรเป็นเครื่องกรองน้ำระบบ OR

2. ลักษณะการใช้งาน

เครื่องกรองน้ำ ในปัจจุบันได้ถูกนำไปรวมกับตู้เย็น ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน กรอง แล้วสามารถดื่มหรือชงเครื่องดื่มได้เลย ไม่ต้องนำไปแช่ตู้เย็นหรือต้มอีกที โดยส่วนมากแล้วระบบนี้จะมีราคาสูง นิยม ใช้ในสำนักงานเพราะมีคนใช้เยอะ ต้องทำงานให้ทันกับความต้องการการใช้งาน สำหรับการใช้งานตามบ้านใช้เครื่องกรองน้ำ แบบระบบปกติก็ได้

ในแต่ละที่มีปริมาณคนดื่มน้ำที่ต่างกัน โดยเป็นบ้านก็จะมีแค่ 4-5 คน แต่หากเป็นบริษัท คนก็จะมากขึ้น ดังนั้นการเลือกใช้ เครื่องกรองน้ำ ให้ทันกับความต้องการการใช้งาน สำหรับการใช้งานตามบ้านใช้เครื่องกรองน้ำ แบบระบบปกติก็ได้


3. คุณภาพของเครื่อง

เครื่องกรองน้ำ ควรผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นการรับรองในเรื่องของการผลิตทั้งกระบวนการของผลิตภัณฑ์ ทำให้เราสามารถมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพสินค้า

น้ำดื่ม เป็นปัจจัยที่เราต้องการมนทุกวัน ดังนั้น หากเราเลือก เครื่องกรองน้ำ ที่สามารถช่วยให้เรา ดื่มน้ำสะอาด และมี สุขภาพดี ได้ ก็เป็นสิ่งที่ลงทุน โดยไม่ศูนย์เปล่าแน่นอน

บทความเพิ่มเติม

เติม แร่ธาตุ ที่ดี เข้าสู่ร่างกาย ด้วย เครื่องกรองน้ำด่าง
เลือกดื่มน้ำที่ดีกว่าเดิมได้ ด้วย เครื่องกรองน้ำ


บทความที่น่าสนใจ

ระมัดระวังการบริโภค "น้ำดื่ม-น้ำแข็ง" ช่วงหน้าร้อน

เครื่องกรองน้ำ ไอเท็มที่ควรมีติดบ้าน