ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์)

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำความรู้เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ

ชีวิตกับน้ำ น้ำมีความสำคัญต่อชีวิต และเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต โดย 2 ใน 3 ส่วน ของคนเรา ประกอบขึ้นจากน้ำ การทำงานทุกระบบในร่างกายประกอบขึ้นจากน้ำ (65-70 %ของน้ำหนัก) การทำงานทุกระบบในร่างกายจะต้องอาศัยปริมาณน้ำ

เพื่อรักษาสภาวะสมดุลย์ การทำงานการหล่อเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันหนึ่ง ๆ ร่างกาย จะสูญเสียน้ำในประมาณ 2-3 ลิตร ทั้งทางปัสสาวะ เหงื่อ ลมหายใจ และอุจจาระ ดังนั้นจึงควรมีการดื่มน้ำทดแทนประมาณ 8-12 แก้วต่อวัน เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสีย และเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้ ทั้งนี้ เพราะน้ำดื่มมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น *น้ำเป็นตัวหล่อลื่นสำหรับอวัยวะต่าง ๆ เช่น ไขข้อ *น้ำเป็นตัวนำอาหาร อากาศ ไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย น้ำเป็นตัวนำ ของเสียออกจากร่างกาย น้ำเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกาย

 

แต่น้ำที่คนเราใช้อุปโภคอยู่ทุกวันนี้มีความสะอาดเพียงพอหรือไม่ มีสิ่งเจือปนใดบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ถูกมองข้ามไปเพราะเรามักใช้ความไว้วางใจส่วนนี้กับการ ประปา เครื่องกรองน้ำ และน้ำดื่มบรรจุขวดแทนซึ่งคุณคิดว่าทางเลือกเหล่านั้นน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ ท่านทราบหรือไม่ว่าหากเราดื่มน้ำที่ไม่สะอาดจะทำให้ ร่างกายของเราทำงานหนักขึ้น เช่น ไต และท่านทราบหรือไม่ว่าไตมีหน้าอย่างไร

 

การทำหน้าที่ของไต

การกรอง (filtration) กรองน้ำและสารออกมาจากพลาสม่า

การดูดกลับ (reabsorption) โดยเลือกเก็บสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายกลับคืนเข้าสู่กระแสเลือด

การขับถ่าย (secretion) โดยการขับสารบางอย่างออกจากกระแสเลือดเพิ่มเติมจากการกรอง

ดังนั้นหากร่างกายของเราได้รับน้ำที่มีสารหนัก หรือไม่สะอาดเพียงพอ ไตก็จะทำหน้าที่ในการกรองหนักขึ้น โดยเฉพาะสารหนักแขวนลอยต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำที่เรามองไม่เห็น เช่น สารตะกั่ว คอปเปอร์ออกไซด์ (สนิมคอปเปอร์) หรือแม้แต่เชื้อโรคต่าง ๆ ฯลฯ โดยเราสามารถทดสอบน้ำต่าง ๆ ที่จะดื่มโดยวิธีการ แยกธาตุด้วยไฟฟ้าของน้ำ เราก็จะทราบว่าน้ำที่เราดื่มเข้าไปมีสารอะไรเจือปนอยู่บ้าง

 

ทางเลือกในการดื่มน้ำ

 

น้ำฝน ขณะนี้น้ำฝนเป็นที่ตกผ่านชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษ ดังนั้น น้ำฝนที่สะอาดจจึงกลายเป็นฝน กรดไปแล้ว

หลังคาที่รองรับน้ำฝน และภาชนะที่กักเก็บน้ำฝน บางครั้งมีความสกปรกจึงทำให้น้ำฝนนั้นสกปรกได้

น้ำบ่อ และน้ำบาดาลการต้มน้ำดื่ม คุณเคยทราบหรือไม่ว่าคลอรีนในน้ำเมื่อรวมตัวกับซากพืชซากสัตว์ และเมื่อได้รับความร้อน จากการต้ม จะทำ ให้เกิดสารคลอโรฟอร์ม และสารไตรฮาโลมีเทน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งได้

เป็นน้ำที่ผ่านชั้นดินหินทราย เป็นการกรองทางธรรมชาติที่สามารถกรองสิ่งสกปรกออกไปได้ส่วนหนึ่ง

แต่ปัจจุบันชั้นดินหินทรายเหล่านั้นไม่สามารถกรองสารตะกั่ว ยาปราบศัตรูพืช รวมทั้งสารเคมีต่าง ๆ ทีปนเปื้อนอยู่ในดินนั้นได้

การกรองน้ำ ปัจจุบันมีคนจำนวนมากหันมาพึ่งเครื่องกรองน้ำ เนื่องจากผู้บริโภค ให้ความสนใจกับสุขภาพ อนามัยมากขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ปัจจุบันคนจำนวนมากนิยมใช้เครื่องกรองน้ำเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสามารถกรองน้ำได้มีประสิทธิภาพและยังสามารถควบคุมความสะอาดของน้ำได้ซึ่งเครื่องกรองน้ำในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ซึ่งในแต่ละชนิดมีกระบวนการกรองแตกต่างกันออกไป โดยการเลือกสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ในการใช้งาน มีตั้งแต่การกรองน้ำที่สะอาดที่สุด จนถึงแบบธรรมดา โดยในที่นี้จะขออธิบายระบบทั่วไปที่เป็นสากลและใช้กันอยู่ทั่วโลก

 

การกรองระบบ Reverse Osmosis (RO.) ซึ่งเป็นวิธีการกรองน้ำได้สะอาดที่สุด แต่ราคาจะสูงกว่าระบบอื่น ๆ และควรติดตั้งให้ถูกวิธีเพราะจะต้องมีการต่อน้ำทิ้ง เนื่องจากไส้กรองหลักคือ Membrane Filter มีความละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน ทำให้จำเป็นต้องมีแรงดันน้ำมากพอสมควร และน้ำบางส่วนที่ไม่สามารถผ่าน Membrane ได้ก็จะถูกระบายออก และมีไส้กรองต่าง ๆ เพื่อยืดอายุการใช้งานของ Membrane Filter และไส้กรอง แต่ละชนิดยังทำหน้าที่แตกต่างกัน

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง Sediment Filter กรองฝุ่นขนาด 5 ไมครอน จะดักฝุ่นผงละเอียดที่ปนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Pre-Carbon Filter มีหน้าที่กำจัดคลอรีน, กลิ่น และสี ในขณะน้ำไหลผ่าน

ขี้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Reverse Osmosis Membrane Filter ซึ่งมีความละเอียด 0.0001 ไมครอน สามารถ

 

กรองพิษต่าง ๆ ที่ปนมากับน้ำ เช่น สารเคมี สารตะกั่ว ปรอท ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ แบคทีเรีย ไวรัส สารก่อมะเร็งและสารละลายได้ถึง 98%

 

ขั้นตอนที่ 4 ไส้กรอง Post-Carbon Filter เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งมีหน้าที่ปรุงแต่งรสของน้ำ และขจัดกลิ่น สีก๊าซที่ยังเหลือในน้ำและปรับสภาพของน้ำให้เป็นธรรมชาติ

 

การกรองแบบ Ultrafiltration (UF.) เป็นการกรองน้ำที่สะอาดรองมาจากระบบ RO. สามารถดื่มได้อย่างมั่นใจและยังมีประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อ จุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กมาก โดยมีความละเอียดของไส้กรอง Ultrafiltration Membrane 0.01 ไมครอน ทำให้ได้น้ำบริสุทธิ์ ที่อุดมไปด้วยวิตามินและ แร่ธาตุต่าง ๆ ส่วนขั้นตอนต่าง ๆ จะเหมือนกับระบบ Reverse Osmosis (RO.) แต่จะมีข้อแตกต่างในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งจะเปลี่ยนไส้กรองจากไส้กรองRO.Membrane เป็นไส้กรอง Ultrafiltration Membrane (UF.) ซึ่งมีความละเอียด 0.01 ไมครอน การใช้ระบบการกรองระบบ UF. การติดตั้งจะง่าย กว่าแบบระบบ RO. โดยสามารถติดตั้งได้เองสะดวก

การกรองแบบธรรมดา (Conventional Filtration) เป็นการกรองน้ำที่สะอาดกว่าการนำน้ำประปามาบริโภคโดยตรงในระดับหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ ขั้นตอนการกรองจะไม่มีไส้กรองหลักคือ Membraneเพื่อความมั่นใจว่าน้ำที่ผ่านการกรองระบบนี้บางรุ่นจะเพิ่มอุลตร้าไวโอเล็ต เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีอีก ขั้นตอนหนึ่ง และราคาถูก หรือน้ำที่มีพวกหินปูน ผสมอยู่มาก เช่นน้ำบาดาล

ดังนั้นการเลือกเครื่องกรองน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้น้ำที่สะอาด และตรงต่อการใช้งานรวมถึงการดีไซน์เพื่อให้เหมาะสมกับบ้านหรือพื้นที่ที่ติดตั้งและเพื่อสุขภาพ ที่ดีควรใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องน้ำ เพราะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับร่างกาย ควรให้ร่างกายของเราได้รับแต่น้ำที่สะอาด เพื่อยืดอายุอวัยวะของเราไม่ให้ทำงานหนัก

เกินความจำเป็น รวมถึงการดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำโดยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไส้กรอง หรือล้างสารกรองอยู่เป็นประจำ เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดอยู่ตลอดเวลา

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

เลือกดื่มน้ำ ให้สุขภาพดี

เตือนแล้วนะ! วิธีใช้เครื่องกรองน้ำ ให้ถูกต้อง

 

 


บทความที่น่าสนใจ

ทำไมเราต้องดื่มน้ำด่างน้ำแร่มีประโยชน์อย่างไร

ดื่มน้ำแต่พอดี ดื่มน้ำจากเครื่องกรองน้ำ