น้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคุณ

น้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคุณ

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์)

น้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคุณน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคุณ

น้ำ เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ต่อทุกชีวิตบนโลกอย่างมหาศาล น้ำเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต มนุษย์ขาดน้ำไม่ได้ ร่างกายมีส่วนประกอบที่เป็นน้ำร้อยละ 70 เมื่อเราดื่มน้ำ น้ำก็จะเป็นส่วนประกอบของตัวเรา เราจึงต้องดื่มน้ำที่มีคุณภาพ

น้ำดื่ม ( drinking water ) คือ น้ำสะอาด ( clean water )  มีความหมายว่า น้ำที่สามารถนำมาบริโภค ได้แก่ เพื่อช่วยกลไกการย่อยสลาย และ ละลายเหลือแร่ต่าง ๆ การขับถ่ายของเสีย หรือ การหล่อลื่นเนื้อหนังข้อต่อต่างๆ ให้ชุ่มชื้น โดยไม่ก่อให้เกิดโรค ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และ สิ่งแวดล้อม ส่วนในความหมายของคำว่า น้ำสะอาด ( clean water ) หมายถึง น้ำที่มีความสะอาดบริสุทธ์ ปราศจากสิ่งเจือปน หรือสารพิษต่างๆ โดยมีคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และ ชีวภาพ ได้ น้ำที่สะอาดควรมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1. ปราศจากเชื้อต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดโรคโดยน้ำเป็นสื่อ 2. ไม่มีสารพิษเจือปน 3. หากมีแร่ธาตุหรือสารบางอย่างปนอยู่ ต้องไม่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ น้ำสะอาด จึงสามารถสรุปได้ว่า น้ำสะอาดหมายถึง น้ำที่ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค พยาธิ และ สารเคมีที่มีพิษต่าง ๆ ซึ่งเป็นอันตราย หรือ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และ การดำรงชีวิตของมนุษย์

 

น้ำดื่มที่สะอาด อีกสิ่งหนึ่ง คือ น้ำกรอง  หรือ น้ำ RO เช่น น้ำดื่มซันชายน์ คือ น้ำดื่ม RO การกรองละเอียด 0.0001 ไมครอน ในการกรองซึ่งทำให้สารละลาย สิ่งปนเปื้อน รวมทั้งโรคเชื้อต่าง ๆ ที่มี ไม่สามารถแทรกตัวเล็ดลอดผ่านไปได้ ฆ่าเชื้อด้วย UV และ โอโซน ไม่เกิดการกัดกร่อน และ ไม่มีสารตกค้างด้วย

 

ผู้หญิง หรือ ผู้ชายสายเฮลตี้ ต่างก็รู้ดีว่า การดื่มน้ำเปล่าเยอะ ๆ นั้น ดีต่อสุขภาพ ทั้งในแง่ของผิวพรรณ ช่วยลดน้ำหนัก หรือ แม้แต่การรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ เช่น เป็นหวัด เจ็บคอ แต่เราจะรู้ได้ยังไง ว่าน้ำที่เราดื่มนั้นสะอาด และ ดีต่อสุขภาพ วันนี้เรามีวิธีการตรวจสอบน้ำดื่ม ที่สะอาดมาฝาก มาดูกันเลย

 

1. ค่าความเป็นกรด - ด่าง

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยว่า การจะพิจารณาคุณภาพน้ำดื่ม ว่าดีหรือไม่ดี ต้องใช้ตัวชี้วัดหลายตัวชี้วัด เริ่มกันที่ การวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง มีการกำหนดไว้ว่า น้ำดื่มจะต้องมีค่าอยู่ในช่วง 6.5 - 8.5 ซึ่งมีความเป็นกรด หรือ เบสเพียงเล็กน้อย สามารถดื่มได้ ไม่เป็นอันตราย และยังสามารถช่วยในการปรับสมดุลสภาพความ เป็นกรด – ด่างภายในร่างกาย ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ ที่จะช่วยให้ร่างกายสามารถต่อต้านโรคภัยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

 

2. น้ำตู้หยอดเหรียญ ดื่มได้

จากการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคในปี 2561 ของกรมอนามัยพบว่า มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภค ร้อยละ 40.13 โดยน้ำประปาน้ำตู้หยอดเหรียญและน้ำบรรจุถัง 20 ลิตร มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภคมากที่สุด

 

3. น้ำประปา อยู่ในมาตรฐาน

การตรวจวัดมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ที่ทางกรมอนามัยกำหนด เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพน้ำประปานั้น ใช้ตัวชี้วัดในการตรวจสอบมากถึง 21 ตัวชี้วัด ทั้งด้านกายภาพ, เคมี, แบคทีเรีย, ค่าความกระด้าง, ค่าความเป็นกรด-ด่าง ฯลฯ มั่นใจได้ว่าน้ำประปาไทยมีคุณภาพดี

 

4. ดื่มน้ำต้มสุก ปลอดภัยกว่า

สำหรับพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาด หากซื้อน้ำอุปโภคบริโภคจากแหล่งที่ไม่มั่นใจในคุณภาพ ก่อนนำมาดื่ม ควรต้มน้ำให้เดือดอย่างน้อย 1 นาที แล้วเก็บใส่ในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิดปราศจากสิ่งสกปรก หลังจากนั้นก็สามารถนำมาดื่มได้ปกติแล้วครับ

 

5. หยดทิพย์ อ.32 ช่วยได้

ส่วนการนำน้ำจากแม่น้ำลำคลอง หรือแหล่งน้ำผิวดินแหล่งอื่นๆ มาใช้โดยตรง ควรปรับปรุงคุณภาพน้ำและฆ่าเชื้อโรคก่อน ด้วยการแกว่งสารส้มชนิดก้อนในน้ำสักครู่ จะเห็นว่ามีตะกอนเริ่มจับตัวที่ก้นภาชนะ ตั้งทิ้งไว้สักพักจนตกตะกอนจนหมด จากนั้นเทเฉพาะน้ำที่ใสแล้วแยกออกมา

จากนั้นนำน้ำใสมาฆ่าเชื้อโรค ต่อด้วยวิธีการใช้หยดทิพย์ อ.32 ของกรมอนามัย ซึ่งเป็นสารละลายคลอรีนชนิดที่เข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วน 1 หยดต่อน้ำ 1 ลิตร หรือเติมผงปูนคลอรีนตามปริมาณที่กำหนด จากนั้นปล่อยให้มีระยะเวลาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย 30 นาที ก่อนนำไปใช้อุปโภคบริโภคครับ

 

การดื่มน้ำนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี แต่การดื่มน้ำที่สะอาดถือเป็นเรื่องที่ดีกว่า เพราะฉะนั้นควรเลือกและดูให้ดีเสียก่อน เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

 

ด้วยความปราถนาดีจาก เครื่องทำน้ำด่าง ( อัลคาไลน์ ) ตราแมนเนเจอร์  ( Alkaline Water Ionizer By ManNature )

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

รู้ไว้ก่อนซื้อเครื่องกรองน้ำ

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ


บทความที่น่าสนใจ

ความจำเป็นที่ต้องมี เครื่องกรองน้ำ

น้ำอัลคาไลน์น้ำดื่มในอุดมคติ