น้ำมีความสําคัญ จริงไหม

น้ำมีความสําคัญ จริงไหม

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์)

น้ำมีความสําคัญ จริงไหมน้ำมีความสําคัญ จริงไหม

แน่นอนว่า น้ำ (water) เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย หรือสิ่งมีชีวิตมาก น้ำเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการสร้างความสดชื่นให้กับร่างกาย ช่วยในการขับของเสีย ช่วยลดอุณภูมิร่างกาย และการไหลเวียนโลหิตได้ ซึ่งความสำคัญของน้ำนั้นมีมาก

 

เป็นที่แน่นอนแล้วว่า มนุษย์นั้นขาดน้ำไม่ได้แน่นอน เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายมนุษย์เรา แม้แต่เซลล์ที่เล็กที่สุดของร่างกายก็ยังมี น้ำ เป็นส่วนประกอบ ในอวัยวะของคนเรา มีน้ำเป็นส่วนประกอบในปริมาณมากแค่ไหนมาดูกัน

  • สมอง : มีน้ำ 75 %
  • เลือด : มีน้ำ 85 %
  • ปอด : มีน้ำ 90 %
  • ผิวหนัง : มีน้ำ 80 %
  • กระดูก : มีน้ำ 25 %
  • กล้ามเนื้อ : มีน้ำ 75 %

 

ประโยชน์ของการดื่มน้ำ

อย่างที่ได้เกรินมาแล้วว่า น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตมาก มีการทดลองแล้วว่า ถ้าปราศจากน้ำก็ปราศจากสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปคนสามารถอดอาหารได้หลายสัปดาห์ แต่ถ้าอดน้ำจะเสียชีวิตภายใน 2 – 3 วัน โดยการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่า น้ำมีประโยชน์มากมายแก่ร่างกายของสิ่งมีชีวิต นอกเหนือจากคุณสมบัติที่เด่นที่สุดของโมเลกุลน้ำ ที่เป็นตัวทำละลายที่ดีและ มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และกว่า 90% ของคนทั่วไปมักหลงลืมและไม่ใส่ใจกับการดื่มน้ำ

 

ความสำคัญของน้ำ

ในโลกนี้น้ำเป็นสารประกอบที่พบมากถึง 3 ใน 4 ส่วนของพื้นโลก โดยส่วนใหญ่อยู่ในสภาพน้ำเค็มในทะเล และมหาสมุทรซึ่งเป็นจำนวนมากถึง 97 เปอร์เซ็นต์ เป็นน้ำแข็งตามขั้วโลกแค่ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ และเป็นน้ำจืดตามแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ ถ้าโลกเราปราศจากน้ำสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เลย

 

ความสำคัญของน้ำต่อมนุษย์

1. ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมาก ซึ่งอยู่ในร่างกายของมนุษย์ 2 ใน 3 ของน้ำหนักตัวคนเรา เป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น เลือด ตับ น้ำเหลือง ไต เนื้อ

2. สามารถช่วยควบคุมการแปรปรวนอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่

3. เป็นสารที่ช่วยให้กระบวนการทางเคมีในร่างกายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การย่อยอาหาร ทั้งประเภทคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ได้อาหารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กลงที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้

4. เป็นตัวช่วยในการลำเลียงของเหลวต่างๆ ในร่างกาย เช่น การลำเลียงอาหารหรือสารอาหาร การไหลเวียนของเลือด และยังช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย ทั้ง ปัสสาวะ อุจจาระ เหงื่อ

โดยปกติแล้วในวันหนึ่งนั้น ร่างกายจะสูญเสียน้ำไปโดยเฉลี่ยประมาณ 2.7 – 3.2 ลิตร ดังนั้นร่างกายจึงจำเป็นต้องหาน้ำมาทดแทนให้กับน้ำที่ร่างกายเสียไป โดยการดื่มน้ำโดยตรงหรือรับประทานอาหารที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบอาหารแต่ละประเภทจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบไม่เท่ากัน โดยเฉลี่ยอาหารประเภทผักและผลไม้จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบมากกว่าประเภทอื่นๆ

5. นอกจากน้ำจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราโดยตรงแล้วยังมีประโยชน์ต่อเราในด้านต่างๆ อีก เช่น

- ใช้ในด้านอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยถูกใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เป็นตัวระบายความร้อนจากเครื่องจักรต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นตัวทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย

- ใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ

- ใช้ในการเกษตรกรรมทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

- ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งภายในปะเทศและระหว่างประเทศ

- ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่เล่นกีฬาทางน้ำ

- ใช้ปรุงอาหาร ทำความสะอาด และซักผ้า

 

ความสำคัญของน้ำต่อพืช

1. น้ำ เป็นวัตถุดิบสำคัญต่อการสังเคราะห์แสงของพืช และส่วนประกอบที่สำคัญของพืช

2. น้ำ เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการงอกของเมล็ดพืช เพราะน้ำจะช่วยทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนนุ่ม ต้นอ่อนสามารถแทงรากงอกออกมาจากเมล็ดได้ง่าย

3. น้ำ มีความสามารถเป็นตัวทำละลายสารอาหารและเกลือแร่ต่างๆ ที่มีอยู่ในดิน เพื่อช่วยให้รากดูดซึม และลำเลียงไปยังส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ลำต้น กิ่ง ก้าน และใบ

4. ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อเยื่อที่กำลังเจริญเติบโต ถ้าขาดน้ำก็จะทำให้เซลล์ยืดตัวไม่เต็มที่ต้นจะแคระแกร็น และถ้าขาดน้ำหนักมากๆ พืชจะเหี่ยวและเฉาตายไปในที่สุด

 

ดื่มน้ำอย่างไรให้สุขภาพดี

เราควรดื่มน้ำให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการ ผมจะลองยกตัวอย่างผลจากการดื่มน้ำไม่พอให้ดูสัก 2-3 ข้อนะครับ

1. ระบบการเผาผลาญหยุดชะงัก จากการวิจัย พบว่าคนที่มีระบบการเผาผลาญที่ดี มีสาเหตุมาจากปริมาณน้ำในร่างกายที่มีอย่างเพียงพอ ซึ่งการดื่มน้ำอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจะทำให้อัตราความเร็วในการเผาผลาญอาหารขณะที่พักเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับคนที่ดื่มน้ำน้อย หรือดื่มน้ำไม่เพียงพอ

2. โดยสถาบันวิจัยด้านสาธารณสุขและน้ำพบว่า ผู้ที่ดื่มน้ำอย่างน้อย 450 มิลลิลิตร ก่อนรับประทานอาหาร จะทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลง 75 - 90 แคลอรี่ เมื่อเทียบกับคนที่ดื่มน้ำน้อยซึ่งจะรับประทานมากขึ้นกว่าปกติ

3. หมดปัญหาผิวพรรณหย่อนคล้อยและหมองคล้ำ น้ำเป็นตัวช่วยสำคัญในการทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และดูอ่อนเยาว์ ซึ่งหากเกิดภาวะขาดน้ำ หรือดื่มน้ำไม่เพียงพอติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ ก็จะทำให้ผิวพรรณเกิดริ้วรอย ดูแก่ก่อนวัย นอกจากนี้ยังทำให้ผิวพรรณหมองคล้ำลงอีกด้วยครับ

 

ใน 1 วันควรดื่มน้ำแค่ไหน

ใครที่ไม่ชอบดื่มน้ำ แนะนำเลยว่าควรเปลี่ยนวิธีการดื่มน้ำได้แล้ว สำหรับผู้ชายควรดื่มไม่น้อยกว่า  3.7 ลิตร/วัน และหญิงควรไม่น้อยกว่า  2.7 ลิตรต่อวัน หรือวิธีง่ายๆ ก็สังเกตสีของปัสสาวะ ถ้าหากปัสวะมีสีเข้มแสดงว่าเราดื่มน้ำน้อยไป ถ้าหากสีปัสาวะต้องมีสีเหลือจางๆสภาพใส ไร้มูกหรือสิ่งเจอปนถือว่าอยู่ในระดับปรกติ

 

สรุปแล้วน้ำมีความสำคัญกับร่างกาย และโลกมาก ควรฝึกความเคยชินในการดื่มน้ำ ถึงแม้บางครั้งเราไม่รู้สึกหิวกระหายน้ำก็ตาม และลดการดื่มน้ำหวาน น้ำอัดลม กาแฟ ชานมไข่มุก มาดื่มน้ำเปล่าในอุณภูมิห้องปรกติเป็นประจำเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับคนที่ออกกำลังกาย ระหว่างออกควรจิบน้ำไปด้วยเป็นระยะ จิบ เพราะขณะที่เราออกกำลังกายร่างกายเราจะสูญเสียน้ำเพื่อระบายความร้อน ออกมาในรูปของเหงื่อ ถ้าเราไม่จิบน้ำอาจเกิดภาวะร่างกายขาดน้ำได้ง่าย

 

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

เครื่องกรองน้ำ อาจไม่สะอาด

เครื่องกรองน้ำ และไส้กรอง

 


บทความที่น่าสนใจ

เครื่องกรองน้ำที่ดี มีประโยชน์มากกว่าเรื่องสุขภาพ

เตือนแล้วนะ! วิธีใช้เครื่องกรองน้ำ ให้ถูกต้อง