ความจำเป็นที่ต้องมี เครื่องกรองน้ำ

ความจำเป็นที่ต้องมี เครื่องกรองน้ำ

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์)

ความจำเป็นที่ต้องมี เครื่องกรองน้ำ     องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า บนโลกของเราในทุกวันนี้มีคนตาย เนื่องจากโรคที่ติดเชื้อที่มากับน้ำถึง 25,000 คนต่อวัน เครื่องกรองน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจะกรองสารเจือปนต่างๆ นี้ออกไป

 

     น้ำที่ใช้ดื่มมีสิ่งเจือปนอยู่มาก มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนมากกว่า 2,100 ชนิด และหลายชนิดมีอันตรายต่อสุขภาพ เราจึงต้องระวังอันตรายจากน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ความอันตรายเหล่านี้ทำให้เกิดเทคโนโลยีเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคที่มาจากน้ำ นั่นคือ เครื่องกรองน้ำ นั่นเอง

 

          เครื่องกรองน้ำ ทำให้ได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพและมีความจำเป็นขึ้นทุกวัน เพราะปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับน้ำดื่ม เช่น เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับน้ำ รวมทั้งมีความจำเป็นที่จะได้น้ำดื่มในอุดมคติ คือ มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ มีเกลือแร่ที่จำเป็น และมีโครงสร้างของน้ำขนาดเล็ก เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

 

          ดังนั้น การมีเครื่องกรองน้ำ เพื่อทำน้ำดื่มในบ้านจึงเหมาะสม เพราะเรากรองน้ำด้วยตัวเราเอง จึงเกิดความเชื่อมั่นและเป็นการประหยัดในระยะยาว สะดวกกว่าการซื้อน้ำขวดมาใช้ ยิ่งไปกว่านั้นการมีน้ำดื่มที่สะอาดก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายและสามารถรักษาสุขภาพร่างกายของเราได้อีกด้วย

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water Ionizer By ManNature) 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก greenwatershopping

 


บทความที่น่าสนใจ

อุปกรณ์ติดบ้าน เครื่องกรองน้ำดื่ม

ปลอดภัยจากสารตกค้างในน้ำดื่ม ด้วยเครื่องกรองน้ำ ระบบ ORP