การตั้งค่า TDS และทำความสะอาดเครื่องทำน้ำด่าง

การตั้งค่า TDS และทำความสะอาดเครื่องทำน้ำด่าง

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์)

การตั้งค่า TDS และทำความสะอาดเครื่องทำน้ำด่างการตั้งค่า TDS เครื่องทำน้ำด่าง

1.กดปุ่ม Alkaline Water ค้างไว้ 5 นาที

2.จะขึ้นหน้าจอ ค่า TDS ขึ้นมา

3.เราสามารถเพิ่มค่าด้วยการกดปุ่ม Purified Water ลดค่าลงโดยกดปุ่ม Acid Water

4.ทำการเลือกค่า TDS ตามความเหมาะสม โดยมีค่าตั้งแต่ 050, 150, 250, 350, 450, 600

5.แล้วกดปุ่ม Alkaline Water อีก 3 ครั้ง เพื่อให้เข้าสู้หน้าจอทำงานปกติ

**ข้อแนะนำการตั้งค่า TDS

1.การตั้งค่า TDS ถ้าตั้งค่า อยู่ที่ 150 TDS ค่า pH จะได้ค่าน้ำ pH ที่ใกล้เคียงกับหน้าจอมากที่สุด (แต่ความเข้มข้นจะทำให้น้ำมี แคลเซียม ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อาจจะออกเป็นตะกอนสีขาว หรือ วุ้นสีขาว)

2.การตั้งค่า TDS ถ้าตั้งค่า อยู่ที่250-600 ค่า pH ที่ได้จะลดลงจากหน้าจอตามอัตราส่วนแต่ (ความเข้มข้นในน้ำจะมีแคลเซียมที่อาจสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลดลง)

 

การทำความสะอาดเครื่องทำน้ำด่าง

1.การใช้งานปกติหลังจากได้มีการผลิตน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคแล้ว ทั้งน้ำด่างและน้ำกรด ควรกดปุ่ม Purified Water แล้วปล่อยน้ำทิ้งไป ประมาณ 5-15 นาที แล้วทำการปิดก๊อกน้ำและปิด Power ที่ตัวเครื่อง

2.หลังจากการใช้งานเสริ็จสิ้นประจำวัน ให้ทำการ กดปุ่ม Cleaning โดยมีขั้นตอนดังนี้

     2.1.ทำการเปิดน้ำเข้าสู่ตัวเครื่อง แล้วกดปุ่ม Cleaning หน้าจอเครื่องจะขึ้นสีแดงและมีเสียงดนตรี

     2.2.จะมีช่วงเวลาในการทำการ Cleaning ประมาณ 30-60 วินาที

     2.3.ในระหว่างที่เครื่องทำความสะอาดตัวเองอยู่ ให้ปล่อยน้ำที่ไหลในช่วงนี้ทิ้งไป ไม่ควรบริโภค

     2.4.เมื่อเครื่องทำความสะอาดตัวเองเสร็จ จะกลับเข้าสู่หน้าจอปกติให้ทำการปิดก๊อกน้ำและปิดเครื่อง

**หมายเหตุ

1.การทำความทั้ง 2 วิธี ควรจะทำเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องและลดการเกิดตะกอนสีขาว หรือ วุ้นขาว

ด้วยความปราถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)


บทความที่น่าสนใจ

ไม่ติดไม่ได้แล้วเครื่องกรองน้ำดื่ม

หลักหน้ารู้ก่อนเลือกซื้อ เครื่องกรองน้ำ