สินค้า เครื่องกรองน้ำ อัลคาไลน์

เครื่องกรองน้ำ อัลคาไลน์

เครื่องกรองน้ำ อัลคาไลน์

ราคายังไม่รวมติดตั้ง 22900

เครื่องกรองน้ำ อัลคาไลน์
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

รายละเอียดสินค้า

รุ่น : AL-808A

น้ำหนัก : 2.5 กิโลกรัม

ขนาดเครื่อง : สูง 330 มิลลิเมตร * ยาว 245 มิลลิเมตร* กว้าง 130 มิลลิเมตร 

ความจุไส้กรองภายใน : ประมาณ 6000 L

แยกน้ำด้วยไฟฟ้าต่อเนื่อง : ประมาณ 60 นาที

อัตราการกรองน้ำ : 2 - 3 ลิตรต่อนาที

ค่า PH ของน้ำที่กรอง : 4.0 – 10.5 (แบบ 7 แผ่น), 3.5-11.0 (แบบ 11 แผ่น) 

ขอบเขตค่า ORP : 700 ถึง -600

 

วิธีการใช้งานและรักษาตัวเครื่อง

 1.เปิดก๊อกน้ำแล้วปล่อยให้น้ำไหลเข้าไปยังตัวเครื่อง เมื่ออัตราการไหลถึงระดับ 0.8 L / นาที หน้าจอจะติด และเครื่องจะเข้าสู่สภาวะการคัดแยก น้ำด้วยไฟฟ้า
 2. Alkalineเลือกปุ่ม “Alkaline 1” “Alkaline 2” และ “Alkaline 3” สามารถเลือกความเข้มข้นของการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า น้ำด่างจะถูกส่งออกมาจากท่อน้ำด้านบนของเครื่องในขณะที่น้ำที่มีความเป็นกรดจะไหลออกจากท่อระบายน้ำด้านล่าง
 3. Purifiedเมื่อเลือกใช้ฟังก์ชั่นนี้ น้ำจากทั้งท่อบนและล่างจะถูกกรองโดยไม่ผ่านกระบวนการ การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
 4. Acidicกดปุ่ม “Acidic” น้ำที่มีความเป็นกรดจะถูกส่งขึ้นไปยังท่อด้านบน และน้ำด่างจะไหลออกมาทางท่อระบายน้ำด้านล่าง
 5. Heating (เฉพาะรุ่นที่มีระบบทำความร้อน)
   5.1 ในขณะที่เครื่องทำงาน กดปุ่ม “Heating” อุณหภูมิของน้ำขาออกจะเพิ่มสูงขึ้น โดยสูงสุดอยู่ที่ 45องศา หรือโดยทั่วไปจะสูงขึ้นประมาณ 12องศา จากอุณหภูมิขาเข้า
   5.2 กดปุ่ม “Heating” อีกครั้ง หรือปิดน้ำ เพื่อออกจากสภาวะการทำความร้อน (การทำความร้อนจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราการไหลไม่น้อยไปกว่า 1.8 L / นาที)
 6. Cleaningในขณะที่เครื่องทำงาน กดปุ่ม “Cleaning” เพื่อเข้าสู่โหมดการทำความสะอาดตัวเครื่องเป็นเวลา 1 นาที แล้วจะกลับ เข้าสู่สภาวะปกติโดยอัตโนมัติ
 7. Powerกดปุ่ม “Power” เพื่อเปิดและปิดเครื่อง

หมายเหตุ

- เมื่ออัตราการไหลเข้าของน้ำอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 0.8 L / นาที เครื่อง จะเข้าสู่โหมดทำความสะอาด และจอ LCD จะแสดงไฟสีแดง เป็นเวลา 5 วินาที จากนั้นเครื่องจะเข้าสู่โหมด Standby และจอ LCD จะแสดงไฟสีน้ำเงิน หากไม่มีการดำเนินการใดๆ หลังจากผ่านไป 15 วินาที หน้าจอ LCD จะดับ และเครื่องจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน
- เมื่อมีสัญญาณบอกให้ “ทำความสะอาด” กรุณาเปิดก๊อกน้ำและกดปุ่ม “Cleaning” จากนั้นสัญญาณจะกระพริบและมีเสียงเพลง กระบวนการทำความสะอาดใช้เวลาประมาณ 1 นาที และเครื่องจะเข้าสู่โหมด Alkaline โดยอัตโนมัติ

คำเตือน

กรุณาอ่านคำเตือนต่อไปนี้ก่อนใช้งานเครื่องทำน้ำด่าง และโปรดใช้งานอย่างถูกวิธี มิเช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง หรือส่งผลเสียต่อสุขภาพของท่าน
  - ห้ามใช้น้ำขุ่นหรือน้ำที่มีของเสียจากโลหะหนักเจือปนอยู่ ต่อเข้ามาในเครื่อง เช่น น้ำจากบ่อน้ำหรือน้ำบาดาล
  - ห้ามต่อเครื่องทำน้ำด่างเข้ากับเครื่องทำน้ำอุ่น และไม่ควรให้น้ำร้อน (อุณหภูมิสูงกว่า 45 °C ) เข้าไปในตัวเครื่อง
  - ห้ามล้างตัวเครื่องด้วยน้ำโดยตรง และงดใช้สารเคมีทำความสะอาดตัวเครื่อง กรุณาใช้ผ้านุ่มหรือผ้าชุบน้ำสบู่เหลวหมาดๆ ในการทำความสะอาดตัวเครื่อง
  - ห้ามใช้ภาชนะที่ทำมาจากทองแดงหรืออลูมิเนียมในการบรรจุน้ำด่าง มิเช่นนั้นภาชนะอาจขึ้นสนิมหรือเปลี่ยนสีได้
  - กรุณาเปลี่ยนไส้กรอง เมื่อหมดอายุการใช้งานทันที
  - ห้ามถอดหรือแยกชิ้นส่วนตัวเครื่อง ห้ามอุด ดัด หรือม้วนท่อส่งน้ำด้านบนและท่อระบายน้ำด้านล่าง ห้ามแขวนท่อระบายน้ำไว้ที่สูง ซึ่งอาจขัดขวางการระบายน้ำออก
  - ในการใช้งานครั้งแรกของแต่ละวัน ปล่อยให้น้ำไหลออกมาก่อนประมาณ 10 วินาที เพื่อทิ้งน้ำเก่าค้างคืนที่อยู่ในเครื่อง และหลังจากใช้งานปล่อยให้น้ำบริสุทธิ์ไหลออกมาประมาณ 5 วินาที ก่อนที่จะปิดน้ำ เพื่อลดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเครื่อง
  - กรุณาดื่มน้ำด่างที่ออกมาโดยทันที
  - ห้ามทานยากับน้ำด่าง ให้ใช้น้ำกรองจะเหมาะสมที่สุด
  - ห้ามดื่มน้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรด
  - กรุณาถอดปลั๊กเมื่อจะไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานาน
  - ความยาวของท่อระบายน้ำ ไม่ควรเกินกว่า 60 เซนติเมตร